Proostdijersluis


marifoonkanaal: [onbekend] telefoonnummer: 0294-283383 16 april t/m 31 mei dagelijks 09:00-12:30 dagelijks 13:30-19:00 01 juni t/m 31 augustus dagelijks 09:00-12:30 dagelijks 13:30-20:00 01 september t/m 15 oktober dagelijks 09:00-12:30 dagelijks 13:30-19:00 16 oktober t/m 15 april Alleen op afroep, alsmede op de zaterdagen tussen 16 okt en 16 nov en 4 zaterdagen voor 16 april (tussen 09.00 en 16.30 uur) 24-uur tevoren tussen 17.00 en 18.00 uur aanvragen op tel. 0294-283383. ma t/m vr 09:00-16:30 za/zo/fstd Geen bediening
100515