Mijndense Sluis


Telefoonnummer: 0294-233400 / 0294-233433 01 april t/m 31 mei ma/di t/m do 09:00-16:30 ma/di t/m do 17:30-19:00 vr/za/zo 09:00-16:30 vr/za/zo 17:30-21:00 01 juni t/m 15 september ma/di t/m do 09:00-16:30 ma/di t/m do 17:30-21:00 vr/za/zo 08:00-16:30 vr/za/zo 17:30-21:00 16 september t/m 31 oktober ma/di t/m do 09:00-16:30 ma/di t/m do 17:30-19:00 vr/za/zo 09:00-16:30 vr/za/zo 17:30-19:00 01 november t/m 31 maart Alleen op afroep, Het telefoonnummer van de sluiswachter is 06-15058636. Op feestdagen is er in het winterseizoen geen bediening. ma t/m vr 09:00-16:30 za/zo/fstd Geen bediening Voorrangsregeling Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievaart. De belangrijkste bepalingen van deze voorrangsregeling zijn: 1. Het Plassenschap kan op grond van veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart het recht op voorrang bij schutting door de Mijndense Sluis toekennen aan: a. schepen met een lengte van 20m of meer, die tevens b. een economische functie vervullen. 2. Het recht op voorrang geldt alleen gedurende de periode van 1 mei tot en met 15 september. 3. Schepen die van het toegekende recht op voorrang gebruik willen maken dienen bij nadering van de sluis de rode wimpel te voeren op een zodanige hoogte dat deze goed zichtbaar is.
100509