De grens van het Romeinse rijk


Het huidige Nederland werd 2000 jaar geleden in twee├źn gedeeld: ten zuiden van de Oude Rijn (limes) ontstond een georganiseerde staat onder Romeins bewind, terwijl ten noorden van de grens de Romeinse invloed relatief gering blijft. De volken die in het noorden en in de limesstreek wonen, zoals de Friezen, Bataven en Cananefaten, staan zeker niet allen op vijandige voet met de Romeinen. De Friezen helpen de Romeinen regelmatig en betalen belasting in de vorm van dierenhuiden. De Bataven leveren op hun beurt veel soldaten aan de Romeinen en spelen zo een belangrijke rol in het Romeinse leger. Ondanks de afbakening is er ook sprake van wederzijdse handel. Toch gaat het een paar keer mis: in 28 n.Chr. komen de Friezen in opstand, nadat de belastingeisen flink zijn opgevoerd. In 69 n.Chr. komt het ook bij de Bataven tot een grote opstand nadat ze als gevolg van politieke spanningen in Rome plotseling heel veel extra soldaten moeten leveren. Bron: www.romeinselimes.nl

Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

Een flinke route door Het Groene Hart

Een fietsroute langs verschillende plassen in het Nationaal Landschap Het Groene Hart.Zuid-Holland 61.8 km
Een fietsroute met veel water rondom Kaag en Braasem

Fietsen langs de Amstel en de vele plassen in Zuid-Holland.Zuid-Holland 40.3 km
Braassemermeer en Wijde Aa: het waterrijke Groene Hart

Braassemermeer en Wijde Aa laat zien hoe waterrijk het Groene Hart is met zijn vele meren, plassen en weteringen.Noord-Holland 31.1 km
Fietsroute Roelofarendsveen

Leuke fietsroute dwars door Langeraarse PlassenZuid-Holland 39.5 km
Route van Wilnis door Het Groene Hart

Fietsroute langs Nieuwkoopse Plassen en door het poldergebied.Utrecht 48.4 km
Route door de Ronde Venen

Fietsroute langs grote en kleine rivieren en meren.Utrecht 39.8 km
101655