9. Poldergemaal Rottepolder


Hier staat aan SZ het poldergemaaltje van de Rottepolder. Rijnland heeft veel van dit soort ‘bescheiden’ gemaaltjes. Ze zijn van onmisbare waarde voor het waterpeil in de polders. Dit gemaaltje heeft een capaciteit van 14 m3/min.
  • 9. Poldergemaal Rottepolder

101859