9. Leidschevaart


De Leidschevaart verbindt het Braasemermeer met het Aarkanaal en is ongeveer 650 jaar geleden aangelegd. Deze vaart kreeg eerst de naam Aartwetering en werd later ook Molenwatering en Langswatering genoemd. De Leidschevaart had in eerste instantie een waterhuishoudkundige functie: het was een afvoerkanaal om wateroverlast te voorkomen aan de oostzijde van Rijnsaterwoude waar men was begonnen met ontginnen. Pas later is de Leidschevaart ook benut voor scheepvaart en dergelijke.
  • 9. Leidschevaart

102003