9. Buitenplaatsen


Op deze hoogte ligt het Bennebroekerbos. Iets westelijker liggen de Hartekamp, Leyduin, Vinkenduin en Woestduin. Deze buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland en de IJmond liggen in een prachtig landschap met zee, strand, duinen, bossen en open gebieden. De meeste buitenplaatsen zijn in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw aangelegd door mensen van gegoede families en rijke kooplieden. Zij verruilden ’s zomers de niet zo schone stad voor hun landgoed of buitenplaats. Vanaf de Ringvaart lopen verschillende kleinere vaarten richting de duinen. Deze kanaaltjes en vaartjes werden gebruikt om de inboedel en andere goederen van de eigenaren te brengen en te halen. Vervoer over water was toen vaak gemakkelijker en vanzelfsprekender dan over de weg.
  • 9. Buitenplaatsen

101893