8. Defosfateren van ‘De Pot’


Links van de Kadewetering bevindt zich het natuurgebied ‘De Pot’. In dit gebied zorgt de aalscholverkolonie voor de grootste bron van voedingsstoffen in het water, namelijk door de vogelpoep die erin terechtkomt. Dat is niet altijd goed vanwege het hoge fosfaat. De bron daarvan kunnen we natuurlijk niet aanpakken maar de effecten ervan wel. Met twee defosfateringsinstallaties in het gebied, onder meer bij Ziendesluis, halen we het fosfaat uit het water. Ook hebben we op strategische plekken legakkers hersteld en aangelegd, waardoor de stroming die de installatie creëert, effect heeft in het hele gebied ‘De Pot’. Ook is het gebied nu grotendeels geïsoleerd van de rest van de plassen, waardoor we vermenging van relatief vies en schoon water tegengaan.
  • 8. Defosfateren van ‘De Pot’

102067