8. De zwaaikom


Deze zwaaikom werd en wordt benut door grote binnenvaartschepen. Vroeger kwamen de schepen hier voor de voormalige suikerfabriek. Tijdens de bietencampagne reden boeren uit de verre omtrek de suikerbieten over de weg naar Halfweg. Niet zichtbaar vanaf het water is de voorgevel van het hoofdgebouw. Het is het restant van een van de gemeenlandshuizen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De wapenschilden op de gevel en de stenen toegangspoort herinneren aan die tijd (1645). De suikerfabriek is gesloten in 1992. Het terrein heet nu SugarCity.
  • 8. De zwaaikom

101858