7. De Meijegraslanden


Diverse sloten verbinden het gebied Meijegraslanden met de Nieuwkoopse Plassen. Met 14 dammen en doorvaarbare stuwen heeft Rijnland het gebied geïsoleerd. Het voedselrijke water uit de Meijegraslanden kan zich nu enkel nog minimaal vermengen met het water van het plassengebied. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. In 2024 moet een deel van de Meijegraslanden ingericht zijn om ruimte te bieden aan zeldzame dieren en planten. Er wordt een rietmoeras aangelegd om een broedplek te creëren voor bijvoorbeeld de roerdomp, een schuwe moerasvogel.
  • 7. De Meijegraslanden


Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

Route van Wilnis door Het Groene Hart

Fietsroute langs Nieuwkoopse Plassen en door het poldergebied.Utrecht 49.3 km
Woerden en de Nieuwkoopse Plassen

Een stukje natuur en cultuur midden in het Groen Hart.Zuid-Holland 32.2 km
Route door de Ronde Venen

Fietsroute langs grote en kleine rivieren en meren.Utrecht 39.3 km
Een flinke route door Het Groene Hart

Een fietsroute langs verschillende plassen in het Nationaal Landschap Het Groene Hart.Zuid-Holland 61.8 km
Fietsen van Alphen naar Gouda

Een route met culturele bezienswaardigheden.Zuid-Holland 45.3 km
Een fietsroute met veel water rondom Kaag en Braasem

Fietsen langs de Amstel en de vele plassen in Zuid-Holland.Zuid-Holland 40.3 km
102066