7. De Meijegraslanden


Diverse sloten verbinden het gebied Meijegraslanden met de Nieuwkoopse Plassen. Met 14 dammen en doorvaarbare stuwen heeft Rijnland het gebied geïsoleerd. Het voedselrijke water uit de Meijegraslanden kan zich nu enkel nog minimaal vermengen met het water van het plassengebied. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. In 2024 moet een deel van de Meijegraslanden ingericht zijn om ruimte te bieden aan zeldzame dieren en planten. Er wordt een rietmoeras aangelegd om een broedplek te creëren voor bijvoorbeeld de roerdomp, een schuwe moerasvogel.
  • 7. De Meijegraslanden

102066