5. Waterstaatswerken in Oorlogstijd


Inmiddels varen we ter hoogte van Zwanenburg tussen enkele vreemde obstakels door. Het zijn de restanten van een BWO-kering. BWO staat voor Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd. De kering bestaat uit sponningen die gevuld kunnen worden met houten of stalen balken. Dit compartimenteringswerk werd in de jaren ‘50 aangelegd om in geval van een volgende oorlog het achterland te beschermen. Als een bombardement zou zorgen voor een dijkdoorbraak, kon men waterschade in de lagergelegen delen beperken door de Ringvaart af te sluiten. In de praktijk zijn deze keringen niet gebruikt. Tegenwoordig heeft het waterschap nog steeds een stelsel van compartimenteringswerken. Bij calamiteiten dienen ze om waterschade of grote vervuilingen te voorkomen.
  • 5. Waterstaatswerken in Oorlogstijd

101855