32. Waterwolftunnel


Nu varen we over de Waterwolftunnel die sinds 2013 in gebruik is. De naam Waterwolf was een bijnaam van het Haarlemmermeer, want het woeste bewegende water vrat destijds de oevers op. Naast de tunnel staat gemaal Bolstra. Dit gemaal bemaalt een gedeelte van het gebied waarbinnen Schiphol zich bevindt. Als er op dit moment vliegtuigen vlak over je heen komen, maken ze gebruik van de Aalsmeerbaan. Dat Rijnland de Haarlemmermeerpolder goed bemaalt is belangrijk voor Schiphol en voor de daarmee samenhangend de economie van ons land.
  • 32. Waterwolftunnel

101882