31. Fort Rijsenhout


Aan BZ zien we het Fort bij Aalsmeer, ook wel Fort Rijsenhout genoemd. Eerder kwamen we al langs het Fort aan de Liede (punt 10). Beide forten zijn onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een 135 kilometer lange verdedigingslinie aangelegd tussen 1880 en 1914. De Stelling bestaat uit 46 forten en een groot aantal batterijen (plekken voor geschut), dijken en sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. Bij een aanval op Nederland zouden het leger, de regering en de koning(in) zich binnen deze ring kunnen terugtrekken. De Stelling van Amsterdam is echt een staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft, want met een ingenieus systeem kon het land rondom de linie onder water worden gezet. De plas die dan ontstond zou te ondiep zijn voor schepen en te diep voor man en paard. Een vijandelijke invasie van de hoofdstad zou hierdoor onmogelijk zijn, maar helaas. De opkomst van het vliegtuig ontnam de linie zijn betekenis. Wat resteert zijn interessante bouwwerken met tal van functies en een grote landschappelijke waarde. De Stelling van Amsterdam staat sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.
  • 31. Fort Rijsenhout

101881