30. De Westeinderplassen


Inmiddels zijn we in de gemeente Aalsmeer. Hier verlaten we de Ringvaart kort om de Westeinderplassen op te varen. Deze plassen waren er niet altijd. Tot de vroege middeleeuwen was dit een moerasgebied. Daarna vond hier tien eeuwen lang agrarische ontwikkeling plaats. De Westeinderplassen ontstonden pas rond de Gouden Eeuw door uitgraving. In dit uitgestrekte veen- en plassengebied werkt Rijnland samen met de omgeving aan een gezonder waterleven en de algemene kwaliteit van het gebied. De focus daarbij ligt op de ecologie. Als we oversteken naar de zuidzijde van de plas zien we een palenrij met daarachter een natuurvriendelijke oever. Het is een vorm van oeverbescherming in combinatie met ruimte voor de natuur. In de luwte is onder en boven water ruimte voor allerlei soorten planten en dieren.
  • 30. De Westeinderplassen

101880