3. Ottertunnels


Rijnland doet er alles aan om de waterkwaliteit en ecologie in haar beheergebied te verbeteren. Het vergroten van biodiversiteit is daarvoor essentieel. Na jaren is de otter weer teruggekeerd en de afgelopen jaren zijn er meerdere otters in het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen en aangrenzende wateren gespot. Het gebied geldt als ‘kraamkamer’ voor otters in West-Nederland. De dieren verplaatsen zich vanuit Nieuwkoop naar omliggende polders en natuurgebieden en stuiten dan op gevaarlijke autowegen. Daarom zijn er op diverse plekken ottertunnels onder de Ziendeweg gemaakt, zodat de otters veilig kunnen bewegen binnen het gebied.
  • 3. Ottertunnels

102062