3. Doeshofmolen


We varen een klein stukje door en zien rechts de Doeshofmolen. Dit is een houten achtkantige grondzeiler. Dat wil zeggen, een molen die vanaf de grond te bedienen is. De molen is in 1830 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Huis ter Doespolder. In 1949 liep de Doeshofmolen schade op door een zware storm. De schade werd niet meer hersteld. Gemaal Achthoven, dat u achter de molen ziet, nam de bemaling van de polder over. In 1960 werd een sloopvergunning voor deze kleine molen afgegeven, maar in 1963 werd de Doeshofmolen gekocht door de Rijnlandse Molenstichting, die de molen in ere herstelde. Het duurde tot 2004 totdat de Doeshofmolen weer maalvaardig was. Net als de Munnikenmolen wordt de Doeshofmolen ingezet als nood- en hulpgemaal als het Gemaal Achthoven het niet redt.
  • 3. Doeshofmolen

101997