3. Boezemgemaal Spaarndam


Met grote houten schoepraderen voert boezemgemaal Spaarndam overtollig water uit Rijnland af naar het Noordzeekanaal. Het gemaal werd in 1844 gebouwd in opdracht van de Commissie van Beheer en Toezicht over de Droogmaking van het Haarlemmermeer. Aanvankelijk werden de schoepraderen aangedreven met stoommachines. De dieselmotoren die het in 1936 overnamen zijn in 2018 vervangen door elektromotoren met een vermogen van 1920 kuub per minuut. Naast het gemaal bevindt zich een vispassage die ervoor zorgt dat het gemaal geen barrière meer vormt voor vissen vanaf het Noordzeekanaal willen migreren naar Rijnlands gebied. Boezemgemaal Spaarndam is één van de vier boezemgemalen van Rijnland. De andere boezemgemalen staan in Halfweg, Katwijk en Gouda. Samen spelen deze gemalen een hoofdrol in het peilbeheer van Rijnland. Het is zo dat binnen Rijnlands gebied ongeveer 200 polders liggen met elk een eigen waterpeil. Als de polders te veel water hebben, malen poldergemalen overtollig water naar de boezem. Dit is het grootste aaneengesloten waterlichaam in Rijnlands gebied. Het is dus een groot waterbekken, niet gescheiden door sluizen, dijken andere keringen. Raakt de boezem te vol, dan pompen de vier boezemgemalen water naar het buitenwater. De boezemgemalen Spaarndam en Halfweg pompen water naar het Noordzeekanaal. Boezemgemaal Katwijk pompt naar de Noordzee en Boezemgemaal Gouda naar de Hollandse IJssel.
  • 3. Boezemgemaal Spaarndam

101887