27. Molenviergang Aarlanderveen


De Drooggemaakte Polder wordt bemalen door vier molens: de Ondermolen, de Middenmolen, de Bovenmolen en de Putmolen. Deze molenviergang is de enige nog werkende viergang ter wereld. Trapsgewijs malen de molens het overtollige polderwater steeds 1.25 meter hoger uit de polder naar de Oude Rijn. In 1785 en 1786 werden de eerste drie molens gebouwd. Later, in 1801, bleek nog een vierde molen nodig: de Putmolen werd gebouwd. De Putmolen die het diepste ligt, brengt het water met een vijzel omhoog, de andere molens doen dit met schepraderen. Via de laatste, de Bovenmolen, gaat het water de Oude Rijn in. De drie eerste molens brandden na 1801 af (1823, 1868, 1924) en werden herbouwd. In 1990 sloeg ook in de vierde molen de bliksem in, waarna deze hersteld moest worden. De Molenviergang Aarlanderveen is uniek in de wereld en de enige nog authentiek werkende molengang ter wereld. Het malen van de molens gebeurt enkel met behulp van de kracht van de wind. De molens worden handmatig door de molenaars bediend. Alleen wanneer er een directe dreiging van het water is (dat weggemalen moet worden) en het ook nog eens windstil is, kunnen de elektrische hulpgemalen van het hoogheemraadschap van Rijnland bijspringen.
  • 27. Molenviergang Aarlanderveen

102059