26. Leendert de Boerspolder


Even verderop ligt aan SZ de Leendert de Boerspolder. Dit was eerst een grote polder van 6 hectare, maar in 2015 zette Rijnland - samen met partners - de polder bijna helemaal onder water. Zo is er meer ruimte gekomen voor water én natuur. Dat een waterschap land onder water zet gebeurt zelden, maar soms moet dit ter compensatie van elders verloren gegaan boezemwater. In dit geval werd de polder eerst vrijwel geheel afgegraven. Het afgegraven deel werd vervolgens via een inlaat onder water gezet. Het kleine stuk land dat toen nog droog stond werd onder water gezet door één van de kades gecontroleerd te laten bezwijken. Als je goed kijkt kun je de contouren van de oude polder nog zien. De andere kaden zijn namelijk behouden. Om de natuur vervolgens een handje te helpen heeft Rijnland Rondom de hele binnenkant van de oude kade natuurvriendelijke oevers aangelegd. Doordat allerlei waterplanten zich thuis voelen op deze geleidelijke overgangen van land naar water, ontstaat er een beschutte leefomgeving voor vissen, kikkers, insecten en vogels. Omdat we graag willen dat de natuur zich hier goed ontwikkelt, mag je hier niet zomaar wandelen. Op aanvraag geeft Stichting Jacobus Natuurgebied Hanepoel, als beheerder van het gebied, rondwandelingen voor groepen.
  • 26. Leendert de Boerspolder

101876