25. Keizer Barbarossa


Op het kruispunt van de Oude Rijn en de Ziende varen we langs het standbeeld van Keizer Frederik I van Hohenstaufen (1123-1190). Het beeld is gemaakt door kunstenaar Theo van der Nahmer en in 1965 geplaatst naar aanleiding van de viering van de 800-jarige betrekkingen tussen Holland en Utrecht op waterstaatkundig gebied. Frederik I van Hohenstaufen, bijgenaamd Barbarossa: 'met de rode baard', was Rooms-koning van 1152 tot 1190 en keizer van 1155 tot 1190. Hij bemiddelde in een conflict tussen graaf Floris III van Holland en de bisschop van Utrecht, Godfried van Rhenen. Floris III had de Rijn bij Zwammerdam, aan de oostgrens van Holland, afgesloten met een dam om de wateroverlast tegen te gaan door verstopping van de Rijnmond bij Katwijk. De verstopping werd veroorzaakt door de ontginningen van het veengebied. Deze Zwadenburgdam of Zwammerdam hield het water buiten Holland, tot nadeel van de bewoners aan de Utrechtse kant. Die beklaagden zich bij de Duitse keizer en zij kregen gelijk. In 1165 beval keizer Frederik Barbarossa aan de graaf van Holland de dam te verwijderen. Dit leidde tot een compromis: er werd een opening in de dam gemaakt en elk van de partijen moest een kant van de damopening onderhouden. Over de opening in de dam werd een eenvoudige brug gelegd.
  • 25. Keizer Barbarossa

102057