24. Gemaal Bulaeus Brack bemaling van de gehele Reeuwijkse plassen


Het gemaal is gesticht in 1892 en kreeg de naam van de voorzitter en secretaris van de Polder Reeuwijk, F.H. Buleaus Brack. Dit oorspronkelijk door stoom aangedreven gemaal, werd in 1892 aan de Vlietkade in Bodegraven gebouwd in plaats van twee molens die tot dan de polder bemaalden. Verbouwingen en revisies van het gemaal vonden plaats in 1935 (van stoom naar diesel), 1975 en 1992. Het gemaal bemaalt het veenweidegebied in de Polder Reeuwijk en Sluipwijk en een deel van de Polder Willens. De bemaling vindt plaats in samenwerking met het gemaal Burgvlietkade. Dit gemaal zorgt voor de bemaling van de Reeuwijkse Plassen. Het water wordt opgevoerd met een in 1935 geplaatste centrifugaalpomp met een capaciteit van 196 m3/min. De opvoerhoogte is 1.80 meter. De centrifugaalpomp heeft twaalf schoepen en een toerental van ongeveer 240 omwentelingen per minuut. De pomp wordt aangedreven door een elektromotor. Daarvoor was, sinds 1975, een dieselmotor in gebruik. De bemaling is geheel automatisch.
  • 24. Gemaal Bulaeus Brack bemaling van de gehele Reeuwijkse plassen

102056