22. Waterkwaliteit


Over het algemeen is de waterkwaliteit in de boezem behoorlijk verbeterd. Dat is ook te zien aan het doorzicht in het water. Doordat zonlicht tot de bodem doordringt kunnen waterplanten weer groeien. Begroeiing van de bodem gaat opwerveling van bagger tegen. De waterplanten bieden ook een onderkomen aan vele waterinsecten en hun larven. Verder vinden allerlei vissoorten er hun beschutting, voedsel en kraamkamers. In het relatief kalme water van de Leidsevaart zie je langs de oevers regelmatig fraaie moerasplanten zoals de otterbloem, gele lis, kattenstaart, zwanenbloem, waterzuring, de lisdodde en nog veel meer. Ook waterlelie en gele plomp komen veel voor. Al met al is de Leidsevaart een prachtige co-creatie van de mens en de natuur. Rijnland ziet nauwkeurig toe op een verantwoord beheer van watergangen zoals deze. Wanneer moeten de waterplanten worden gemaaid en op welk moment moet er worden gebaggerd? Slim beheer draagt bij aan voldoende en schoon oppervlaktewater.
  • 22. Waterkwaliteit

101906