22. Enkele Wiericke


De Enkele Wiericke (eigenlijk de officiële grens van het Waterschap met Stichtse Rijnlanden) is een 8 km lang kanaal dat is gegraven in 1364. De naam is oorspronkelijk terug te voeren op een klein riviertje, genaamd ‘De Wiericksloot’. Dit riviertje zorgde sinds 1226 voor een natuurlijke afwatering in de Oude Rijn aan de Zuidzijderpolder. Na het afdammen van de Hollandse IJssel bij Vreeswijk, ontstond de mogelijkheid om bij eb af te wateren op deze rivier. De Enkele Wiericke ligt op de grens van twee waterschappen. De westelijke waterkering (de Prinsendijk) wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van Rijnland en de oostelijke kade door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De Stichtse Rijnlanden heeft tussen 2013 en 2017 een meerjarig kadeverbeteringsproject uitgevoerd, waarbij de oostelijke kade is opgehoogd en natuurvriendelijker gemaakt. Ook is het kanaal uitgebaggerd en er is een nieuwe sloot aan de oostzijde neergelegd, die extra water kan bergen. In de oostelijke dijk is een houten schot aangebracht, om te voorkomen dat muskusratten een gangenstelsel door de dijk graven. Bij het gemaal Lange Weide, dat water naar de Wiericke oppompt, is een sluisvispassage aangelegd.
  • 22. Enkele Wiericke


Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

Route van Wilnis door Het Groene Hart

Fietsroute langs Nieuwkoopse Plassen en door het poldergebied.Utrecht 49.3 km
Woerden en de Nieuwkoopse Plassen

Een stukje natuur en cultuur midden in het Groen Hart.Zuid-Holland 32.2 km
Fietsen van Alphen naar Gouda

Een route met culturele bezienswaardigheden.Zuid-Holland 45.3 km
Een fietsroute rond Waddinxveen

Een route door de Reeuwijkse plassen en de boomkwekerijen rond Boskoop.Zuid-Holland 37.1 km
Een route door het Groene Hart rond Gouda

Fietsroute door de Reeuwijkse plassen en langs de Boskoopse boomkwekerijen.Zuid-Holland 43.7 km
Route door de Ronde Venen

Fietsroute langs grote en kleine rivieren en meren.Utrecht 39.3 km
102054