21. Oude Rijn richting Bodegraven


Van ongeveer de 2e eeuw na Christus tot de 5e eeuw na Christus vormde de Oude Rijn noordelijke de grens van het Romeinse Rijk. Dit was een verdedigingslinie die zich van Katwijk uitstrekte via de Rijn en de Donau tot aan de Zwarte Zee en later zelfs tot India. Langs de Oude Rijn zijn allerlei Romeinse forten gevonden die tot deze verdedigingslinie behoorden. Een van deze forten is Fort Brittenburg bij Katwijk. Tot in de zeventiende eeuw kwamen de restanten van het fort nog wel eens boven water bij hele lage waterstanden. Een duikexpeditie in de jaren zestig van de vorige eeuw leverde helaas niets op. Het fort is voorgoed verdwenen in de bodem van de Noordzee. De Oude Rijn is een restant van de vroegere loop van de Rijn. Nadat de Rijn werd afgedamd bij Zwammerdam en daaruit de aftakkingen van de Lek en de Waal ontstonden, slibde de Oude Rijn verder dicht. Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam, verplaatste de monding van de Rijn zich definitief naar Hoek van Holland.
  • 21. Oude Rijn richting Bodegraven

102053