21. Limes aquaduct en compartimentwerk


Het Limesaquaduct is een aquaduct in twee delen onder de Oude Rijn. Het eerste deel is op zaterdag 3 maart 2012 geopend; het tweede en laatste deel is geopend op 1 december 2014. Het aquaduct onder de Oude Rijn vervangt de brug over de Oude Rijn, die met tweemaal twee rijstroken de laatste flessenhals was op dit gedeelte van de A4 en daardoor veel files veroorzaakte. De snelweg lag oorspronkelijk op een hoog dijklichaam; nu ligt hij verdiept over een lengte van 1400 meter. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat Zuid-Holland. In 2014 kreeg het de naam Limes-aquaduct als referentie naar de voormalige Romeinse grens die hier langs de oude Rijn liep. Ook hier bevindt zich een compartimentswerk met kraan en schotbalken. Een schotbalk, is een balk die onderdeel uitmaakt van een waterkering in een sluis of een poort. Met neergelaten en gestapelde schotbalken in de daarvoor bestemde sponningen kan de doorvaart of de coupure in een dijk (een onderbreking in een waterkering) worden afgesloten.
  • 21. Limes aquaduct en compartimentwerk

102015