20. Luxe buitenplaatsen


Op deze hoogte ligt het Bennebroekerbos. Nog iets westelijker liggen buitenplaatsen zoals de Hartekamp, Leyduin, Vinkenduin en Woestduin. Veel van deze zomerverblijven zijn tussen de zeventiende en negentiende eeuw aangelegd door rijke kooplieden en mensen van gegoede families. Zij verruilden ’s zomers de niet zo schone stad voor hun landgoed of buitenplaats. Vanaf de Ringvaart lopen verschillende kleinere vaarten in de richting van de duinen. Deze kanaaltjes en vaartjes werden onder andere gebruikt om de inboedel en andere goederen van de eigenaren te halen en te brengen. Vervoer over water was vroeger vaak makkelijker en vanzelfsprekender dan over de weg. In de binnenduinrand vind je in heel Kennemerland mooie buitenplaatsen.
  • 20. Luxe buitenplaatsen

101870