20. De Leidsevaart


De Leidsevaart is ongeveer 30 kilometer lang. De naam van de trekvaart varieert. Het Leidse deel wordt Haarlemmertrekvaart genoemd, het Haarlemse deel Leidse trekvaart. Sinds 1822 wordt ook wel de meer algemene naam Leidsevaart gebruikt. Zoals gezegd werd deze vaart tussen Leiden en Haarlem in 1657 gegraven. Hiervoor werkten 1500 mannen zich in het zweet. Zij konden de klus binnen een jaar klaren doordat ook reeds bestaande watergangen werden opgenomen in het tracé. Tot de komst van de trein rond het midden van de 19e eeuw, was de trekschuit de meest voorkomende vorm van openbaar vervoer. Later werd de trekvaart zowel voor goederenvervoer als voor de waterbeheersing een belangrijke ader in de Bollenstreek. De Leidsevaart maakt ook deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in de Duin- en Bollenstreek.
  • 20. De Leidsevaart

101904