2. Gemeenlandshuis Rijnland te Spaarndam


Dit monument was vroeger een belangrijke vergaderplaats van het bestuur van Rijnland. Tegelijkertijd was dit het woonhuis voor de opziener die toezicht hield op de dam, de dijk en de sluizen. Boven de torenkamer hangt een klokje. Deze noodklok werd geluid als er overstromingen dreigden door stormvloed. De mannen uit Spaarndam kwamen dan bijeen om de Spaarndammerdijk twee aan twee te bewaken. Het huidige gebouw stamt uit 1641. In die tijd was de Spaarndammerdijk een onderdeel van de zeewering langs het IJ. Pas na afsluiting van het IJ (1872) en de aanleg van het Noordzeekanaal (1876) werd de dreiging van het water weggenomen.
  • 2. Gemeenlandshuis Rijnland te Spaarndam

101886