19. Rijn-Schiekanaal en RWZI Leiden Zuid-West


Vanaf de Bakkersloot varen we naar rechts het Rijn-Schiekanaal op. Bij de grote splitsing slaan we rechtsaf. Na een paar honderd meter bevindt zich aan de linkerkant de Afval Water Zuivering Installatie Leiden Zuid-West (AWZI). Door heel Rijnland staan zuiveringsinstallaties waar Rijnland het afvalwater van huishoudens en bedrijven zuivert. Onder huishoudelijk afvalwater valt het water dat we wegspoelen via het toilet, maar bijvoorbeeld ook water dat we gebruiken in de keuken, douchewater en water van de wasmachine. Via het gemeenteriool komt al dit water terecht bij de waterzuivering. Hier wordt het in een aantal stappen zodanig behandeld dat het veilig naar het boezemwater kan. Rijnland moderniseert de installaties naar de nieuwste normen. Hierdoor neemt de capaciteit en effectiviteit van de installaties toe. Het boezemwater wordt steeds schoner. De natuur en de watersporter profiteren beiden.
  • 19. Rijn-Schiekanaal en RWZI Leiden Zuid-West

102013