19. De Oude Rijn


De Oude Rijn is een rivier met een lengte van 52 km en begint bij de middeleeuwse kerk in het oude centrum van Harmelen en loopt verder door de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat hele gebied maakt onderdeel uit van de Rijndelta. De rivier ligt in de vroegere hoofdloop van de Rijn, die vanaf het begin van onze jaartelling de Noordgrens vormde van het Romeinse Rijk (Limes (Romeinse Rijk)) en in juli 2021 tot Werelderfgoed is verklaard. Enige tijd was de loop van de Rijn ook de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ook bouwden de Romeinen in die tijd verschillende militaire gebouwen zoals bewakingstorens, grotere en kleinere forten op de oevers. Niet geheel onterecht want de Rijn was de belangrijkste transportweg voor goederen en bouwmateriaal en er zijn meerdere goed geconserveerde schepen uit die tijd gevonden, waaronder in Zwammerdam een verstevigd vrachtschip voor vervoer van zware lasten met een lengte van 34 meter (romeinse schepen in Zwammerdam). Deze trekschuiten werden vroeger voortbewogen via jaagpaden die langs het water werden aangelegd. Deze jaagpaden worden tegenwoordig vaak benut als fietspad. Daarnaast zijn de Rijn en haar zijrivieren van oudsher van belang voor de levering van drinkwater, als transportweg voor de Europese binnenvaart en helaas ook vanwege het lozen van afval. Sinds in de jaren tachtig de wetgeving in landen waar de Rijn doorstroomt is aangescherpt, worden de Rijn en Oude Rijn minder gebruikt voor het lozen van ongezuiverd afval. Helaas wordt er nog wel steeds veel geloosd.
  • 19. De Oude Rijn

102078