18. Vlietland


Ter hoogte van het Klimeiland gaan we rechts de A4 onderdoor en varen het Vlietland op. Vlietland, in de volksmond ook wel de Vlietlanden genoemd, is een van de meest populaire recreatiegebieden van Nederland. Vlietland heeft een omvang van ongeveer 300 hectare. Het recreatiegebied is ontstaan als gevolg van zandwinning die in 1968 werd gestart en in 2001 werd beëindigd. Voor de ontzanding lagen er polders met weilanden. Tijdens de ontzanding ontstond een afwisselend milieu met een bijzondere vogelrijkdom, die weer bijna volledig verdween bij voltooiing van het recreatiegebied. Een nieuw toevluchtsoord voor het vogelleven vormt de aan Vlietland grenzende vogelplas Starrevaart. We varen rechtdoor over het Vlietland de Bakkersloot op.
  • 18. Vlietland

102012