18. Heimanswetering


De Heimanswetering is een vaarweg in Alphen aan den Rijn in Zuid-Holland. De vaarweg loopt vanaf de Oude Rijn bij Alphen aan den Rijn noordwaarts tot aan de zuidelijkste huizen van het dorp Woubrugge. De Heimanswetering is een belangrijk boezemwater binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland en heeft een gemiddeld waterpeil van ca. 60 cm beneden NAP. De wetering is onderdeel van de Staande Mastroute (SMR) van Zeeland via het IJsselmeer naar Delfzijl. De SMR is een doorgaande vaarroute voor zeil- en motorboten met een masthoogte van meer dan 6 meter. De route biedt een veilig alternatief voor de route buitenom over de Noordzee. En maakt dit zo ook één van de drukste pleziervaartroutes van Nederland is. De wetering werd rond 1200 gegraven voor de afvoer van het afgegraven veen uit het gebied. De Heimanswetering was de verbinding tussen het Leidsche Meer, waarvan alleen het huidige Braassemermeer nog over is, en de Oude Rijn. Rond 1660 werd de Nieuwe Vaart gegraven. Dit om de vaarweg tussen Gouda en Amsterdam korter te maken. Dit kanaal kwam ter hoogte van de tegenwoordige Zegerplas in de Kromme Aar. Vele schippers kozen voor de nieuwe route richting de Amstel door Ter Aar. Doordoor werd de Heimanswetering een minder drukke vaarroute. Maar door de groei van het transport in Nederland rond 1920 werd de Heimanswetering weer drukker bevaren. Uiteindelijk is het kanaal begin jaren vijftig uitgediept en werd de Heimanswetering weer een belangrijke vaarroute t.b.v. transport over water.
  • 18. Heimanswetering

102077