18. De Klinkenbergerplas


Aan SZ ligt de Klinkenbergerplas. Feitelijk bestaat deze plas uit een grote en een kleine plas die beiden niet over het water bereikbaar zijn. De plas is ontstaan door zandwinning en is later ingericht voor recreatie. Helaas wordt de plas nogal eens geplaagd door blauwalg. Als dit het geval is mag er niet gezwommen worden. Zowel mensen als honden kunnen ziek worden van blauwalgen. Van 2015 tot 2019 vonden in deze en andere plassen pilots plaats waarbij blauwalg bestreden werd met kleine en onschadelijke hoeveelheden waterstofperoxide. Deze methode bleek effectief, maar het effect hield niet altijd lang genoeg aan. Daarom gaat Rijnland in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten op zoek naar alternatieve maatregelen.
  • 18. De Klinkenbergerplas


Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

De vele gezichten van de Duin- en Bollenstreek

Een afwisselende route langs de grachten van Leiden, het strand van Katwijk en het water van het Joppe.Zuid-Holland 39.9 km
Bollen en duinen in Zuid Holland

De Duin- en Bollenstreek op haar mooist.Zuid-Holland 38.7 km
Fietsen door duinen en bollenvelden bij Noordwijk

Dit is een heerlijk afwisselende route met de kustlijn boven Noordwijk en de bloemenpracht van het achterland.Zuid-Holland 37.1 km
Uitwaaien in de Noordwijkse Duinen

Fietsen door de DuinenZuid-Holland 33.8 km
Rondje Noordwijk-Katwijk

Heerlijk fietsen langs het strand en door de duinen.Zuid-Holland 28.5 km
Leiden stad van water en groen

Fietsroute Leiden voert door stad en polders, langs veenweidelandschap en waterZuid-Holland 39.0 km
101902