17. Zelden van Passe Molen


Aan de linkerkant varen we langs De Zelden van Passe molen (ook wel De Grote Westeinder genaamd). De poldermolen dateert uit 1642 en is gebouwd om de Groote Westeindsche Polder op de Meerburgerwatering te bemalen. Tot 1952 bemaalde de molen de polder. In 1962 is de molen in het bezit gekomen van de Rijnlandse Molenstichting. Inmiddels is deze geen eigenaar meer. De molen is nog in bedrijf, maar alleen nog op vrijwillige basis. De molen heeft, volgens overlevering, zijn naam te danken aan het peil van de polder. De boeren in de omgeving waren voor hun vervoer afhankelijk van het peil in de poldersloten. Het peil mocht nooit te laag worden, want de boeren moesten met de boot gebruik kunnen blijven maken van de sloten. Het mocht ook niet te hoog worden, want dan liep de polder onder. Je kon het iedereen maar 'zelden van pas' maken. De Zelden van Passe fungeerde ook als seinmolen voor de molens die de polders in de omgeving bemaalden. Een seinmolen is een molen die andere molens in de omgeving een teken gaf, als het tijd werd om de polder te bemalen of het bemalen te staken als het peil te laag zou zijn. Dit sein werd doorgegeven met behulp van de zeilen op de wieken of een seinlamp. Het sein van de Zelden van Passe werd ook aan andere molens doorgegeven door de Stevenshofjesmolen.
  • 17. Zelden van Passe Molen


Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

Leiden stad van water en groen

Fietsroute Leiden voert door stad en polders, langs veenweidelandschap en waterZuid-Holland 39.1 km
Fietsen langs de rivier de Oude Rijn en het Vlietland

Een fijne route door Het Groene Hart.Zuid-Holland 39.8 km
Route langs water en natuur in de randstad

Fietsen langs het water van de Vlietlanden en bruggetjes in Stompwijk.Zuid-Holland 22.2 km
De vele gezichten van de Duin- en Bollenstreek

Een afwisselende route langs de grachten van Leiden, het strand van Katwijk en het water van het Joppe.Zuid-Holland 39.9 km
Fietsroute door de duinen van Wassenaar

Een route langs koninklijke huizen en de duinen tussen Wassenaar en Katwijk.Zuid-Holland 42.0 km
Een hoffelijk stukje Nederland

Een hoffelijke route voor iedereen.Zuid-Holland 54.2 km
102011