17. Het Spaarne


In noordelijke richting voert het Spaarne naar Haarlem, om vlakbij de Grote Sluis in Spaarndam uit te komen in de Mooie Nel. Dit is een doorgaande en redelijk drukke route voor recreatie- en beroepsvaart. Iets meer over de Ringvaart dan. Deze omringt de hele Haarlemmermeerpolder en maakt deel uit van Rijnlands boezem. De boezem is feitelijk een groot waterbekken, niet gescheiden door sluizen, dijken of andere keringen. De boezem heeft een waterpeil tussen de -0,61 en -0,64 NAP en dient onder andere om overtollige water uit de polders te bergen. Raakt de boezem te vol, dan wordt water weggepompt via een van de 4 boezemgemalen van Rijnland. Deze staan in Spaarndam, Halfweg, Katwijk en Gouda. De boezemgemalen Spaarndam en Halfweg pompen water naar het Noordzeekanaal. Boezemgemaal Katwijk pompt naar de Noordzee en Boezemgemaal Gouda naar de Hollandse IJssel. De boezem wordt echter ook gebruikt als zoetwatervoorraad. In droge tijden leidt Rijnland water vanuit de boezem naar de verschillende polders. Zo kunnen de boeren dit water gebruiken voor hun gewassen. Rijnland heeft een team van peilbeheerders en watersysteembeheerders die samen zorgdragen voor een zo optimaal mogelijk peilbeheer. De kunst is om zoetwater niet weg te pompen als het in de week daarna misschien hard nodig is. Maar als er veel regen aankomt, kan het juist wijs zijn om vast water weg te pompen. Zo ontstaat er meer ruimte om water op te vangen en wateroverlast te voorkomen.
  • 17. Het Spaarne


Start route vanaf dit afstappunt

Routes in de buurt

Fietsroute door Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Fietsen door de duinen van Kennemerland.Noord-Holland 38.0 km
Proeven van de historie van de Gouden Eeuw

Het mooi natuurgebied ten zuiden van IJmuiden staat bekend om zijn mooie tuinen en bossen.Noord-Holland 43.1 km
Fietsen door Zuid Kennemerland

Fietsen door de elite bossen en tuinen van Zuid Kennemerland.Noord-Holland 46.3 km
Vanuit de randstad Het Spaarnwoude door

Een fietsroute die rust uitstraalt en bijzondere natuur laat zien.Noord-Holland 23.4 km
Een ziltige fietstocht tussen Noordwijk en Zandvoort

Deze fijne route voert de fietser via een lange kustweg naar het mooie achterland van de bollenstreek.Zuid-Holland 42.5 km
De bollenstreek een van de kleurrijkste gebieden ter wereld

Kleurrijke bollenvelden en mooie duinlandschappen kenmerken deze uitgestrekte route.Zuid-Holland 37.6 km
101867