16. De Donkere Sluis


Na de aanleg van de Havensluis deed nog een bijzondere bezigheid zijn intrede in Gouda: het schuren. De stad Gouda liet de Donkere Sluis voorzien van kruisdeuren. Door het water vast te houden tussen de Havensluis en Donkere Sluis en daarbij de kruis deuren te gebruiken kon er geforceerd water door de grachten heen gestuurd worden. Hiermee spoelde al het afval in het water naar de Goudse singels, waarna het bij eb weer naar de Hollandse IJssel kon worden geloosd. In 1954 is dit voor het laatst zo uitgevoerd. In 2016 zijn de kruisdeuren van de Donkere Sluis hersteld, waardoor het weer mogelijk werd om te schuren in de Goudse grachten. Het is niet meer mogelijk om dit te doen zoals vroeger. Deze van origine Goudse vinding wordt in de zomer nog regelmatig gedemonstreerd door leden van het Goudse sluiswachtersgilde. Aan weerszijden van de Julianasluis drijven houten balken langs de sluiswanden. Dit zorgde voor een nieuw gebruik in de sluis: het schuren. De dwarsbalken zorgden ervoor dat de binnenvaartschepen rustig langs de muren konden schuiven zonder wrijfhoutjes te gebruiken. Watersporters vinden het een onhandig systeem.
  • 16. De Donkere Sluis

102048