15. Zwanburgpolder


Aan BZ ligt de Zwanburgpolder van ongeveer 84 hectare. Naast de prachtige Zwanburgermolen (1805) staat het meer recente (2009) poldergemaal van Rijnland. Dit gemaal heeft een vijzel en een maximale capaciteit van 12,5 m3 per minuut. Via dit visvriendelijke gemaal kunnen vissen hier veilig migreren. Dit komt de visstand ten goede en gaat prachtig samen met de inspanningen voor schoon water en aandacht voor het herstel van biodiversiteit. Bij nieuwbouw of renovatie van bestaande gemalen kijkt Rijnland steeds hoe er zo visvriendelijk mogelijk kan worden gebouwd. Verder varend komen we aan op de Warmonderlee bij het dorp Warmond. Lee is een ander woord voor afwatering, het is een gegraven afwateringssloot. Gezien de ligging van het dorp is het niet verwonderlijk dat er hier veel watersportcentra, jachthavens en scheepswerven te vinden zijn. We varen verder onder de spoorbrug door.
  • 15. Zwanburgpolder

101899