14. Zegerplas


Aan de linkerkant passeren we de Zegerplas, ontstaan door zandwinning in de jaren ’90 van de twintigste eeuw. Op de plas is het heerlijk varen en in de plas is het lekker zwemmen en duiken. Dat komt onder meer vanwege de sterk verbeterde waterkwaliteit. Dat reguleert Rijnland door een beluchtingsinstallatie tegen blauwalg, het afwisselende onderwaterlandschap en de interessante onderwaterplanten en –dieren. Zo zijn onder andere al de wolhandkrab en kleine modderkruiper waargenomen. In 2017 heeft Rijnland samen met duikvereniging Atlantis aan de noordoostkant van de plas een onderwaternatuurpark gerealiseerd. Als waterbeheerder houdt Rijnland de ecologische kwaliteit van de plas goed in het oog. Ook dit doen we in samenwerking met Atlantis. Via metingen en observaties brengen we de waterkwaliteit en biodiversiteit in kaart. Dankzij de medewerking en bijdragen van Rijnland is het aanleggen van het kunstriffen (via betonnen rioolbuizen en laten afzinken van schepen) mede mogelijk gemaakt.
  • 14. Zegerplas

102008