13. Poldergemaal Zuid- en Noordeinderpolder


Het poldergemaal is een nieuw vijzelgemaal dat het verouderde pompgemaal Neptunus vervangt. Het zorgt voor de bemaling van de Zuid- en Noordeinderpolder. Het gemaal is gebouwd op de locatie van de Noordeindersluis. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het gemaal was het behoud van de cultuurhistorie van de Noordeindersluis. Daarom zijn kenmerkende elementen van de Noordeindersluis opgenomen in het ontwerp van het nieuwe gemaal. De oude sluisdeuren zijn in de huidige staat niet meer bruikbaar. Om ze toch te behouden, zijn ze nagemaakt en opgehangen in de watergang. De contouren van de oude sluis zijn komen terug in de vorm van het metselwerk. Het gemaal is ook voorzien van roosters (krooshekken) om te voorkomen dat er waterplanten en andere voorwerpen in de pomp kunnen komen die schade kunnen veroorzaken. Deze waterplanten worden door de krooshekreiniger tijdig weggehaald zodat er geen verstoppingen ontstaan. De waterplanten worden opgevangen en uiteindelijk tot compost verwerkt.
  • 13. Poldergemaal Zuid- en Noordeinderpolder

102007