13. Kagerplassen


Inmiddels varen we op de Kagerplassen. Van zuidwest naar noordoost zijn dit: 't Joppe, de Spriet, de Laeck, de Warckerleede, Zweiland, het Norremeer, de Eijmerspoel, de Dieperpoel, Spijkerboor en Kever. Ook de vijf kleine plassen ten oosten en zuiden van de hoofdplassen horen bij de Kagerplassen. Zwemmers, surfers, zeilers en vissers zijn dol op dit gebied. Verder zien we op de Kagerplassen een tiental eilandjes die voor de bemaling elk een eigen molen hebben. Veel Hollandser wordt het landschap niet met al die molens! Vanaf de vele woonboten moet het geheel er wel prachtig uitzien. Behalve voor droge voeten zet Rijnland zich ook in voor de waterkwaliteit, dus voor schoon en gezond water. Dat het op de Kagerplassen lastig is om een optimale waterkwaliteit te bereiken heeft verschillende oorzaken. Net als het Spaarne en de Ringvaart, behoren de Kagerplassen tot de boezem van Rijnland. De verblijftijd van het water is soms kort en er wordt continu gebiedsvreemd water ingelaten. Water vanuit verschillende polders vermengt zich dus met water van de Kagerplassen.
  • 13. Kagerplassen

101897