12. Klepstuw op het Aarkanaal


De Klepstuw Aarkanaal maakt deel uit van Rijnlands compartimenteringssysteem en werd oorspronkelijk gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De constructie bestaat uit een klep die in een betonnen kist op de bodem van het Aarkanaal ligt. De klep wordt bestuurd vanuit het naastgelegen bedieningsgebouw. Hier wordt de mechanische installatie in werking gezet die de scharnierende klep overeind laat komen en zodoende de watergang afsluit. Hoewel ietwat gedateerd, is dit soort afsluitingen zeer betrouwbaar en gaat vele decennia mee om te waterveiligheid te bewaken. Het doel van de klepstuw (er zijn er meerdere binnen het Rijnlandse) is om ervoor te zorgen dat bij grote calamiteiten (bijvoorbeeld dijkdoorbraak) de polders niet onder water komen te staan. Dan sluiten we de klepstuw.
  • 12. Klepstuw op het Aarkanaal

102006