12. Julianasluis


De Julianasluis is aangelegd in de dertiger jaren van de vorige eeuw om de scheepvaart te versnellen. Voor de aanleg van de Julianasluis en het Gouwekanaal voer de scheepvaart door de Goudse binnenstad. De Julianasluis was indertijd een belangrijke schakel in het nationale scheepvaartverkeer en van groot economisch belang. Het belang van deze sluis was en is vele malen groter dan de belangen van de stad Gouda alleen. Vele goederen werden en worden vanuit Rotterdam via de Hollandsche IJssel, Gouwe en Aarkanaal naar de noordelijke regionen vervoerd. Zo gingen bijvoorbeeld de kerosinetransporten voor Schiphol jarenlang via deze route. Toen bleek dat de schepen groter werden gebouwd, bleek de Julianasluis te klein. In 2014 is een tweede kolk geopend en de gehele sluis gemoderniseerd. Sinds die tijd kunnen grotere en diepere schepen de Julianasluis weer passeren. Dit komt de luxe jachtbouw rondom De Kaag ook weer ten goede.
  • 12. Julianasluis

102044