11. Kromme Mijdrecht


De rivier de Kromme Mijdrecht vormt grotendeels de grens tussen Utrecht en Zuid-Holland. De rivier loopt vanaf de Grecht bij Woerdense Verlaat tot aan de Amstel bij Amstelhoek. Vroeger gebruikten schippers de rivier voor het afvoeren van water uit het veengebied. Naast afvoer van water, werd de rivier ook gebruikt als handelsroute naar Amsterdam. Tegenwoordig is de rivier nog steeds belangrijk voor de afvoer van water. De Kromme Mijdrecht voert water af in de naastgelegen polders. Door het zakken van die polders ligt de rivier ruim 1,5 meter hoger. Daarom zijn er 2 gemalen gebouwd: Zevenhoven en Noordse Buurt. Deze gemalen pompen het water uit de polders naar de rivier. Via de Kromme Mijdrecht stroomt ook het water van de Bijleveld en de Geer naar de Amstel. De Kromme Mijdrecht kronkelt door het landschap. Maar het zuidelijke deel is juist recht. Dat komt doordat dit deel is uitgegraven in 1370. Sindsdien sluit de rivier aan bij de Grecht. Om het verschil in waterhoogte op te lossen, werd er een dam aangelegd. De dam werd vervangen door een sluis. Door de sluis verbeterde de vaarroute tussen Woerden en Amsterdam. Voor Woerden was dit belangrijk, omdat de stad veel handelde met Amsterdam.
  • 11. Kromme Mijdrecht

102070