12. Gemaal De Leeghwater in Buitenkaag


Voordat we aan SZ de Kagerplassen opvaren zien we aan BZ gemaal De Leeghwater. De Leeghwater is het oudste van de drie gemalen waarmee de Haarlemmermeer is drooggemalen. De bouw was klaar 1845 en in 1848 werd het gemaal echt in gebruik genomen. Tegenwoordig wordt De Leeghwater jaarlijks nog maar zo'n 600 uur ingezet. Het gemaal draait namelijk alleen als de andere gemalen in de Haarlemmermeer het water niet meer kunnen afvoeren. Ook wordt het gemaal niet meer aangedreven met stoom, want sinds 1912 drijven twee dieselmotoren het gemaal aan. Deze motoren kunnen samen ongeveer 590 m3 water per minuut verplaatsen. Van het originele gemaal De Leeghwater is helaas weinig meer te herkennen. De neogotische stijl is bij verbouwingen verloren gegaan. Complexe waterhuishouding Op deze plek is het ook interessant om even stil te staan bij de waterhuishouding van de Haarlemmermeer. Met een oppervlakte van ongeveer 18.000 hectare is de Haarlemmermeer de grootste polder binnen Rijnland. Het diepste punt ligt op -6,80 NAP. Dat de waterhuishouding in deze polder de constante aandacht van het waterschap vraagt is niet voor niets. We vinden hier onder ander veel landbouw, maar ook bloemen- en bollenteelt. Vanwege alle verschillende gebiedsfuncties bestaat de Haarlemmermeerpolder uit meerdere peilvakken die allemaal met elkaar in verbinding staan. Doordat elk peilvak een eigen waterpeil heeft, kunnen overal verschillende gewassen verbouwd worden. De polder wordt bemalen door gemaal Lijnden in Lijnden, gemaal Koning Willem I in Vijfhuizen en, indien nodig, door De Leeghwater. Zout kwel tegengaan Dat er voldoende zoetwater is in de Haarlemmermeer is niet vanzelfsprekend. Om aan de zoetwatervraag te voldoen wordt op tal van inlaatpunten water vanuit de Ringvaart het gebied ingelaten. Een andere reden voor het inlaten van zoetwater is dat er zout kwel vanuit de bodem omhoogkomt. De druk van de stijgende zeespiegel verergert dit probleem en de meeste gewassen verdragen dit slecht. Ingelaten zoetwater biedt tegendruk aan opdringend kwel en wordt bovendien gebruikt om de polder door te spoelen.
  • 12. Gemaal De Leeghwater in Buitenkaag

101896