1. Rivier De Gouwe


De Gouwe is een gekanaliseerde rivier, die van noord naar zuid de Oude Rijn met de Hollandse IJssel verbindt. De rivier werd in 1139 voor het eerst vermeld in een oorkonde, onder de Latijnse naam Golda. Hierin werd gesproken over 'nove culture juxta Goldam', dat wil zeggen ‘de nieuwe ontginningen aan de Gouwe’. In een latere oorkonde uit 1178 erkent bisschop Godfried dat hij 'terram quandam juxta Goldam' (zeker het land aan de Gouwe) ten onrechte heeft toegeëigend. De herkomst van de naam Gouwe is niet met zekerheid vast te stellen. Er bestaan hierover meerdere verklaringen. Een daarvan is dat de naam betrekking heeft op de gouden gloed die het water van de Gouwe, ooit een veenstroom, heeft gehad. De Gouwe is ook een boezemwater voor Rijnland, wat betekent dat het overtollig water afvoert naar grotere plassen die in verbinding staan met de zee.
  • 1. Rivier De Gouwe

102033