1. De Does start Doeshaven


In de 12e eeuw begon de Oude Rijn bij Katwijk dicht te slibben, waardoor er grote afwateringsproblemen ontstonden. Om deze problemen op te lossen, werd er een dam gebouwd bij Zwadenburg, tegenwoordig Zwammerdam. In 1165 gaf keizer Frederik Barbarossa de graaf van Holland het bevel om de dam te verwijderen. Daarop werd besloten om een kunstmatige watergang te graven. Die werd de Does genoemd en is één van de oudste kunstmatige watergangen in het gebied van Rijnland. Er ontstond een organisatie die de waterwerken controleerde, de voorloper van het huidige hoogheemraadschap Rijnland. Ten tijde van de veenontginningen in de dertiende eeuw had de Does een belangrijke transportfunctie voor het afvoeren van turf. In de twintigste eeuw is de watergang belangrijk voor de recreatie- en pleziervaart, met name vanwege de nabijheid van de Kagerplassen en het Braassemermeer. De Does behoort tot de boezemwateren binnen het hoogheemraadschap van Rijnland en wordt al eeuwenlang ingezet voor het afwateren van de omliggende polders. Ook zijn er molens te zien langs de Does.
  • 1. De Does start Doeshaven

101995